home-banner

Lighuis – Dinamiese lewegewende Woord in aksie

"Want die letter maak dood, maar die Gees gee lewe"
(2 Kor 3:6)

Die leiers van Lighuis Bedieninge rus ons lede toe met Heilige Gees geïnspireerde Woord bediening, ook genoem Apostoliese Leerstellings.

Die eerste model Kerk in die boek Handelinge, het hulself toegewy aan die Apostoliese Leerstellings. (Handelinge 2:42) Dit is die roggresiewe Woord uit die mond van God, ook genoem die "Rhema"
Woord van God.

Ons vermy tradisionele sielsprediking wat slegs daarop gerig is om mense beter te laat voel en spits ons toe om Christus die sentrale tema van ons aanbieding te maak.

Die gevolg is dat ons lede vinnige geestelike groei toon en dat hulle vaardig word in die Woord en toegerus is om die gesalfde Woord en kennis met mekaar te deel.

Elke besoeker wat die Sondag- en Woensdag gemeenskap bywoon, ervaar vars Woord uit God se skatkamer.

You are here: Home About Us Dinamiese lewegewende Woord in aksie